Atletický trojboj 4. – 5. ročníků

Naše škola se zúčastnila okresního kola atletického trojboje žáků 4.-5.tříd. V celkovém pořadí jsme obsadili krásné 3.místo. Velkého úspěchu dosáhla Emilie Kočanová z 5.A, která vyhrála skok daleký, hod míčkem i celkové pořadí dívek.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.