ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ

OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz

Rozvoj jazykových a technických dovedností je název projektu, do kterého se škola ve školním roce 2015/2016 zapojila ve třech klíčových aktivitách.

Jazykového vzdělávání se týkaly druhá a třetí klíčová aktivita.

Druhou aktivitou byl individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou Blended learningu. Ten umožnil individualizované vzdělávání žáků. Zohlednil jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Této aktivitě byla věnována největší pozornost a to z toho důvodu, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytná jak pro další vzdělávání, tak pro uplatitelnost na trhu práce. Škola pro své žáky zakoupila celkem 405 licencí (44 na německý jazyk a 361 na anglický) pro výuku formou Blended learningu.

Třetí klíčovou aktivitou byl individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce s využitím ICT formou Blended learningu. Cílem bylo podpořit rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce. Licence na výuku Blended learningu byly pořízeny pro všechny učitele anglického jazyka, protože pro vzdělávání žáků a pro to, co se naučí, je zásadní role učitele, a aby učitel mohl efektivně vzdělávat s využitím kombinovaných výukových systémů, musí se vzdělávat v jazyce samotném a seznámit se s možností kombinovaného výukového systému a jeho zapojení do výuky.