Super koncert

V úterý 9. dubna 2019 se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili hodinového multimediálního programu, který byl plný skladeb různých hudebních žánrů z tvorby kapely  High Vibes, ale také mluveného slova a osobních příběhů.

V Lidovém domě ve Staré Roli nás čekal koncert s názvem Na vlnách přátelství. Nevěděli jsme, co od tohoto koncertu čekat, a o to více jsme byli mile překvapeni. Mladá kapela High Vibes byla prostě úžasná. Neskutečná energie, krásné písně, ale hlavně silná myšlenka, založená na síle přátelství a pomoci. A zazněla i slavná píseň “Když nemůžeš tak přidej víc”.

Hudební kapelu High Vibes tvoří absolventi konzervatoře a profesionální hudebníci, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží. V rámci Tour Na vlnách přátelství přináší do škol nový koncept výchovně motivačního programu, který se na první pohled neliší od moderního koncertu známých kapel, nicméně originální skladby společně s doprovodným programem předávají žákům poselství o důležitosti lásky a vzájemné úcty.

Projekt vznikl cíleně pro žáky základních škol ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a  týmem, který stojí za aplikací Nenech to být. Cílem projektu je motivovat děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problémy, které mohou vyvstat jak ve škole, tak i mimo školní prostředí a zároveň jim i poskytnout praktický nástroj, jak situaci vyřešit.